เราเป็นผู้บุกเบิกการทําประตูไม้สักแกะสลักในประเทศไทย ด้วย ประสบการณ์นานมากกว่า 40ปี ในการพัฒนาฝีมือช่างไม้ ความเป็น มืออาชีพ บวกกับความเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอน จึงทําให้ เรา สามารถยืนหยัด เป็นหนึ่ง ในผู้ผลิตประตู และหน้าต่าง รายใหญ่ ในประเทศไทย มาได้จวบจน ปัจจุบัน

บริษัทเน้นนโยบายผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพ ใช้การคํานวณ ทางด้านการ ออกแบบ ในการกําหนดสัดส่วน ของแต่ละช่อง ให้ดู เหมาะสม สวยงาม โดยการผลิต จะทําตามแบบ Working Drawing เพื่อให้ได้สัดส่วน เท่ากัน ตามมาตรฐานแม้ว่าจะผลิต คนละครั้งแต่ก็จะได้สินค้าตรง ตามมาตรฐาน เดียวกัน ทุกครั้ง
ไม้ที่นํามาผลิต มาจากโรงเลื่อย ที่ได้รับการรับรองว่า ถูกต้องตาม กฎหมาย เราเลือกคัดสรร เอาแต่คุณภาพดีเลิศ หรือเกรด A เท่านั้น การทําไม้ ให้แห้ง จะไม่ใช้วิธีการอบ เพราะคุณภาพที่ได้จะด้อย กว่าการตากให้แห้ง โดยธรรมชาติ โดยไม้ทุกชิ้น จะถูกนําไปตาก ให้แห้งด้วยแสงแดด นานกว่า เดือน เพื่อให้ลวดลาย และสีทองเหลืองอร่าม ตามธรรมชาติ ของไม้สัก ปรากฏออกมา ก่อนที่จะนําไป ประกอบเป็นประตู และหน้าต่าง ทุกบาน ไม้ทุกชิ้นต้อง ผ่านการตรวจสอบ วัดค่าความชื้น ให้ได้ มาตรฐาน ไม่เกิน 15% เพื่อป้องกัน ปัญหาไม้ขยายตัว หด คด งอในภายหลัง

  1 | 2 >